zondag 27 september 2015

Een slimme fundering

Saai?

Hoewel een fundering eigenlijk nogal saai is bleek dat er toch nog wel wat uitdagingen in zitten. Om een goede isolatie en draagkracht te krijgen hadden we voor schuimbeton gekozen. Wij wilden net iets meer dan een standaard product maar de aannemer die dat uitvoerde dacht echter niet echt mee. Zodoende hebben de hoofdaannemer, architect en ik iets moeten bedenken. Toen bleek het toch interessant te zijn!

De Uitdaging

Een uitdaging bij een de fundering is om een goede isolatie te krijgen naar de grond, maar ook naar de zijkanten.  Bij de zijkant is dat lastig omdat je daar voldoende sterkte voor de muren moet hebben. Daarnaast is het onder de grond zo'n 10º maar aan de zijkanten kan het vriezen. En dan zijn er ook nog de eisen van de constructeur waar het aan moet voldoen.

Warmtestromen

Ik heb me verdiept in HEAT2 en daarmee allerlei (tientallen) leuke plaatjes gemaakt.
Hier zie je warmtestromen en isothermen. Ook heb ik nog veel warmtestroomdichtheidsplaatjes gemaakt, maar die laat ik even voor wat ze zijn. Dit is wat ik er van geleerd heb.

Bedrieglijk

De isothermen worden vaak getoond bij allerlei isolatieproducten, maar ze zijn erg bedrieglijk. Als alles 10 maal zo slecht zou isoleren blijft het plaatje namelijk precies gelijk. Alleen de warmtestromen worden hoger. Je kunt alleen zien wat de relatieve isolatie is. In dit figuur zie je bijvoorbeeld dat het verloop van de temperatuur in de (massieve kalkhennep) muur heel geleidelijk is: de lijnen liggen op regelmatige afstand van elkaar. Bij de fundering zie je dat sommige lijnen heel dicht bij elkaar liggen: daar is relatief veel isolatie.  Waar de lijnen verder uiteen liggen is relatief weinig isolatie.

Hoogtekaart

Het lijkt eigenlijk veel op hoogtelijnen op een landkaart. Hoe dichter bijeen, hoe steiler de helling. Maar dat zegt nog niets over de hoeveelheid water die over die helling zal stromen. Hooguit hoe snel.

Stroming

De pijltjes zijn eigenlijk interessanter: ze geven aan hoeveel warmte er stroomt. Je kunt bijvoorbeeld zien dat er vanuit de vloer dichtbij de muur warmte stroomt richting de fundering.  Dat wil je zo min mogelijk.  Wat leerzaam is zijn de pijltjes van onderuit de voet van de fundering naar links omhoog. Je ziet dat hier warmte wegstroomt naar buiten, maar voor een groot deel is dat de warmte die van de grond komt. Die is namelijk altijd zo'n 10º, en als het boven de grond -10º dan stroomt de warmte dus vanuit de grond naar boven.  Dit is ook te zien helemaal aan de linkerkant van het plaatje.

Slim gebruik van warmte

Het slimme aan onze fundering is dat we het zo hebben gemaakt dat er zeer weinig warmte verloren gaat, maar ook dat die heel slim is verdeeld waardoor het dauwpunt gunstig komt te liggen. Je kunt namelijk nooit 100% isoleren maar dat kleine beetje wat nog weglekt kan je dus wel weer slim gebruiken.  Zo zitten we warm en droog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten